ΘΕΟΤΟΚΟΣΕΣΦΙΓΜΕΝΟΥ

Πατὴρ Εὐθύμιος, ἐτών 75
Πατὴρ Νικόδημος, ἐτών 73, έτη 15 στὸ Ἅγιον Ὄρος
Πατὴρ Τιμόθεος, ἐτών 70, έτη 24 στὸ Ἅγιον Ὄρος
Πατὴρ Διόνυσος, ἐτών 103, έτη 83 στὸ Ἅγιον Ὄρος
Πατὴρ Ἀντὐπας - ἐτών 88, έτη 24 στὸ Ἅγιον Ὄρος

Πατὴρ Ἱάμβλιχος, ἐτών 95, έτη 25 στὸ Ἅγιον Ὄρος
Πατὴρ Κοσμάς, ἐτών 83, έτη 15 στὸ Ἅγιον Ὄρος
Πατὴρ Γρηγόριος, ἐτών 100, έτη 76 στὸ Ἅγιον Ὄρος
Πατὴρ Γενάδιος, ἐτών 81, έτη 7 στὸ Ἅγιον Ὄρος
Πατὴρ Κυριάκος, ἐτών 78, έτη 54 στὸ Ἅγιον Ὄρος