ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΡΟΜΟΣ

              
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΑΓΙΟΙ ΚΟΛΛΥΒΑΔΕΣ


ΠΑΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΤΕ ΣΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΚΙΒΩΤΟΣ
ΤΙΤΛΟΙ  Χρειάζεται νὰ ἔχετε ἐγκαταστήσει τὸν PDF READER
1

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΗΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΕΝ ΤΟΙΣ ΜΥΣΤΗΡΙΟΙΣ. 

"Ἀπάντηση στὸν" Ὀρθόδοξο Τύπο" τῆς 3ης Φεβρουαρίου 2006
ὅτι τάχα μπορεῖ ἡ Νεοημερολογίτικη Σύνοδος τῶν Οἰκουμενιστῶν τοῦ κ. Χριστοδούλου νὰ ἀμφισβητεῖ τὰ τελούμενα ὑπὸ τῶν ἀγωνιστῶν Ὀρθοδόξων του Πατρίου Ἑορτολογίου Μυστήρια

Χρειάζεται νὰ ἄχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader
2 ΜΟΝΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΚΑΚΟΔΟΞΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΖΗΛΩΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΟΤΑΝ ΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΑΙΡΕΣΙΣ
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader
3 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ.

Ἀναίρεση τῶν πλανῶν τῶν Γιεχωβάδων καὶ τῶν Πεντηκοστιανῶν-Προτεσταντῶν περὶ τῆς Παναγίας μας.
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader
4

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, Π.Ο.Ε. 06.04.2005 ' ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΙΝΑΙΤΟΥ. ΛΙΑΝ ΑΓΑΠΗΤΕ ΜΟΙ Π. ΙΑΚΩΒΕ!

Ἐὰν οἱ ἀδελφοὶ ποὺ συντάσσουν τὴν Παρακαταθήκη ἔχουν ἐπιχειρήματα νὰ ἀντιτάξουν στὶς ἀπαράδεκτες ἀπὸ πλευρᾶς Ὀρθοδόξου Θεολογίας καὶ Πατερικῆς Παραδόσεως μεθόδους ποὺ χρησιμοποιοῦσε ὁ Πορφύριος, εἴμαστε πρόθυμοι νὰ τὰ δεχθοῦμε...

Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader   Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader
5 Η ΠΛΑΝΗ ΠΕΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟΝ Α΄

α. Ὁ Θεὸς δὲν δημιουργεῖ κόλαση
β. Οὔτε τόν θάνατον δηιούργησε ὁ Θεός
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader
6

Η ΠΛΑΝΗ ΠΕΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟΝ Β΄ 

γ. Ἡ θέα τοῦ Θεοῦ ὡς Παράδεισος ἤ ὡς αἰώνια Κόλαση.

Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader
7

Η ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΓΩΓΗ.

"Ἀποκάλυψιν τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ἀπ᾿ οὐρανοῦ μετ᾿ ἀγγέλων δυνάμεων αὐτοῦ, ἐν πυρὶ φλογὸς δίδοντος ἐκδίκησιν τοῖς μὴ εἰδόσιν θεὸν καὶ μὴ ὑπακούουσι τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Κυρίου μου Ἰησοῦ, οἵτινες δίκην τίσουσι, ὄλεθρον αἰώνιον (Β' Θέσ. 1. 79)".

Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader
8 ΜΙΑ ΠΙΣΤΙΣ, ΕΝ ΒΑΠΤΙΣΜΑ, ΤΟ ΤΗΣ ΜΙΑΣ, ΑΓΙΑΣ, ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ!

 ("Ἀπὸ εἰσήγησιν σὲ ἡμερίδα ὑπὲρ τῆς διωκομένης Ἱερᾶς Μονῆς Ἐσφιγμένου στὴν Παιανίαν)...
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader
9 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΑΤ' ΕΙΚΟΝΑ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΟΜΟΙΩΣΙΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 2006.

Λίαν ἀγαπητὲ μοὶ Γέροντα π. Συμεών! Χριστὸς Ἀνέστη!
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader
10 ΠΕΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ

...
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader
11 ΟΙ ΝΕΟΕΠΟΧΙΤΕΣ "ΑΓΙΟΙ" ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΠΑΪΣΙΟΣ Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader
12 Ο ΜΑΓΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ, Ο ΙΣΟΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ... ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΚΑΙ Η ΟΥΝΙΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ.

...
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader
13 Ο ΜΑΓΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ. Ο ΙΣΟΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ... ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ ΠΑΪΣΙΟΣ ΚΑΙ Η ΟΥΝΙΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΘΕΟΚΛΗΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΟΥ.

...
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader
14 Ο ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΛΩΝ ΟΣΟΙ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΕΟΝ ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΚΑΙ ΝΕΟΝ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΝ - ΜΗΝΟΛΟΓΙΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1583 ΚΑΙ 1593.

...
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader
15 ΟΤΑΝ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ ...

Οἱ διαστρεβλώσεις τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας καὶ οἱ κηρυσσόμενες κακοδοξίες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους γιὰ τὴν αἰτιολόγηση τῆς κοινωνίας της μὲ τοὺς Νεοημερολογίτες-Οἰκουμενιστὲς τοῦ Φαναρίου καὶ τὶς ἄλλες αἱρετικὲς παρασυναγωγὲς (γ' ἀπάντηση στὴν Ἱερὰ Μονὴ Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου Ὄρους).
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader
16 ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ

Πρὸς τὸν Θεολόγον κ. Νικόλαον Σωτηρόπουλον
εἰς Ἀθήνας
" Ἔλεγχε σοφὸν καὶ ἀγαπήσει σε..."
Ἀγαπητὲ ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ Νικόλαε Σωτηρόπουλε, χαίρετε καὶ ὑγιαίνετε ἐν Κυρίῳ.
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader
17
ΟΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΙΟΥΜΕΝΟΙ

Πρὸς τὸν Θεολόγον κ. Νικόλαον Σωτηρόπουλον εἰς Ἀθήνας
" Ἔλεγχε σοφὸν καὶ ἀγαπήσει σε..."
Ἀγαπητὲ ἐν Χριστῷ ἀδελφὲ Νικόλαε Σωτηρόπουλε, χαίρετε καὶ ὑγιαίνετε ἐν Κυρίῳ...
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader
18 Ἡ πλάνη περὶ τῆς Δημιουργίας τῆς κολάσεως ἀπὸ τὸν Θεὸν ...
Ποιοὶ εἶναι οἱ προφῆτες τῆς πρώτης ἐκκλησίας;...
Ὁ σκοπὸς τῆς πνευματικῆς ζωῆς…
Ὑπάρχουν σήμερα προφῆτες καὶ πῶς εἶναι αὐτοί;
Τὰ γένη τῶν γλωσσῶν ὡς χάρισμα τοῦ Θεοῦ…
Ἡ μετάδοση τοῦ Προπατορικοῦ ἁμαρτήματος…
 Περὶ τῆς κὰτ εἰκόνα καὶ κὰθ ὁμοίωσιν δημιουργίας …
 Οἱ Ἅγιοι Πατέρες γιὰ τὴν Θεία ἐνανθρώπηση …
Θεολογικὰ καὶ κανονικὰ σφάλματα ἐν γνώσει ἢ ἀγνοία τοῦ π. Μακαρίου Καββακίδη, τοῦ κ. Καλλινίκου στὴν Κάλυμνο καὶ τῶν ἀδελφῶν μας τῶν ἀκολουθούντων εἰσέτι τὸν μακαριστὸν Ἐπίσκοπον Ματθαῖον…
Νηστεία καὶ ἐγκράτεια πρὸ τῆς Θείας Μεταλήψεως…
Τὸ πρόβλημα τοῦ Καταστατικοῦ χάρτου καὶ τῆς νομικῆς μορφῆς ἑνὸς ὀργανισμοῦ …
Γιὰ τοὺς ἀδυνάτους καὶ τὰ ἀσθενήματα …
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader
19
Καλοκαίρι 2008
Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός  ὁ στῦλος τῆς Ὀρθοδοξίας στήν Σύνοδο Φερράρας Φλωρεντίας ὑπόδειγμα εὐσεβείας καί ὀρθόδοξης ὁμολογίας στίς μέρες μας ...
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader
20
Χειμῶνας 2009
Τό κίνημα τῶν Κολλυβάδων, Ἅγιος Ἰωάννης Μαξίμοβιτς, Ἅγιος Φιλάρετος Ρωσικῆς Ἑκκλησίας τῆς Διασπορᾶς, Ἁρχιεπίσκοπος Ἀνδρέας τοῦ Νέου Ντιβέγιεβο, καὶ γιὰ τὰ "μυστήρια" τῶν αἱρετικῶν.
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader
21
Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἐσφιγμένου
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader
22
 Ὀρθοδοξία καὶ αἴρεση. Δημιουργία καὶ ἐξέλιξη. Διηγήσεις. Παπά-Λεόντιος. Φθινόπωρο 2010.
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader
23
Ἡ ἀλήθεια γιὰ τὴν Ὑπόθεση τῆς Ἱερὰς Μονὴς Ἐσφιγμένου... Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader
24
Χειμώνας 2010-11
Ὀρθοδοξία καί αἴρεση
Ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ' εἰκόνα ...
Δημιουργία καί ἐξέλιξη.
Ἁγιοπατερικές διηγήσεις καί ἱστορίες.
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader
25
Ἄνοιξη 2011
Περί τοῦ Κακοῦ καί τῆς ὑπάρξεώς του.
Ποιήσωμεν ἄνθρωπον κατ' εἰκόνα ...
Ἁγιοπατερικές διηγήσεις καί ἱστορίες.
Παλαιοημρολογίτες Ἀββάδες καί ὅσιοι Γέροντες.
Παπα-Μόδεστος
Περί τοῦ Γέροντος Ἱερωνύμου
Ὀρθοδοξία καί αἴρεσης
Ἀπάντηση στίς ἐσφαλμένες θέσεις τοῦ π. Εὐθυμίου Τρικαμηνά καί τοῦ Π. Σημάτη.
Ἑλληνική Πατερική Θεολογία καί Φραγκολατινική Παράδοση
Δημιουργία καί ἐξέλιξη.
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader
26
Περὶ τοῦ κακοῦ καὶ τῆς ὑπάρξεώς του, ἀπάντηση στοὺς Π. Σημάτη καὶ Ε. Τρικαμηνᾶ, περὶ ἀπολύτου προορισμοῦ, μνημοσύνων, Φραγγολατίνων, Δημιουργία καὶ ἐξέλιξη, κλπ..
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader
26
Εἶναι δυνατὴ ἡ σωτηρία έξω ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἑκκλησία; & ἀπάντηση στὶς ἐσφαλμένες  θέσεις Ἐ. Τρικαμηνᾶ καὶ Π. Σημάτη κλπ...
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader
27
Καλοκαίρι 2012
Ὁ δοξασμὸς καὶ τὸ ἄκτιστο φῶς στὰ πρόσωπα τῶν Ἅγιων. Ἡ Θεία Εὐχαριστία ὡς ἐγγύηση τῆς δυνατότητας τῆς θεώσεως μὲ τὴν ἐνσάρκωση τοῦ Κυρίου.
Ἁγιοπατερικὲς διηγήσεις καὶ ἱστορίες. Διδασκαλία Ἅγιου Γέροντος Ἱερώνυμού του ἐν Αἴγινη περὶ τῆς σωτηρίας καὶ περὶ τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ-παλαιοῦ ἡμερολογίου.
Ὁ πάπα-Μόδεστος στὴν Κερασιὰ τοῦ Ἁγίου Ὅρους.
Ὁ αἱρετικὸς χωρίζεται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία λόγω τῆς αἱρέσεώς του καὶ συνεπῶς εἶναι αὐτοκατάκριτος. Πῶς ἔγιναν δεκτοὶ οἱ Εἰκονομάχοι στὴν Ζ' Οἰκουμενικὴν Σύνοδον;
Πνευματικὲς διδαχὲς τῶν Ἅγιών της Ὀρθοδοξίας μας.
Ἡ ἐπιστροφὴ τῶν Ἑβραίων στὴν Πίστη πρὸ τῆς συντελείας. Ἡ καλλιέλαιος καὶ ἡ ἄγριελαιος.
Ἡ Ἡμερομηνία τοῦ Πάσχα.
Ἡ δράση τῶν ἀναθεμάτων καὶ ἡ πτώση τῆς Νέας ἐκκλησίας.
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader

Ὁ Μέγας Βασίλειος ἀντιμετωπίζει τὸν ἔπαρχο Μόδεστο καὶ τὸν ἄρειανοφρονα αὐτοκράτορα Οὔαλη. Εἶναι δυνατὴ ἡ σωτηρία ἔξω ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία; (Μέρος δεύτερο).
Ἀπάντηση στὶς ἐσφαλμένες θέσεις τοῦ νέου βιβλίου τοῦ π. Εὐθυμίου Τρικαμηνᾶ. Ἁγιοπατερικὲς διηγήσεις καὶ ἱστορίες. Διδασκαλία Ἁγίου Γέροντος Ἱερώνυμού του ἐν Αἴγινη περὶ τῆς σωτηρίας καὶ περὶ τοῦ ἐκκλησισαστικοΰ-παλαιοΰ ἤμεολογιου. Ὁ πάπα-Μόδεστος στὴν Κερασιὰ τοῦ Ἁγίου Ὅρους.
Ἡ διάκρισις ἀνάμεσα σὲ καταδικασμένους καὶ ἄκριτους αἱρετικούς. Οἱ θέσεις τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ αἱρετικὸς χωρίζεται ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία λόγω τῆς αἱρέσεώς του καὶ συνεπῶς εἶναι αὐτοκατάκριτος
Πνευματικὲς διδαχὲς τῶν Ἁγίων της Ὀρθοδοξίας μας.
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader

Ἄνοιξη 2012
   Ὁ δοξασμός καί τό ἄκτιστο φῶς στά πρόσωπα τῶν Ἁγίων. Ἡ Θεία Εὐχαριστία ὡς ἐγγύηση τῆς δυνατότητας τῆς θεώσεως μέ τήν ἐνσάρκωση τοῦ Κυρίου.
  α. Ἁγιοπατερικές διηγήσεις καί ἱστορίες.
    Διδασκαλία Ἁγίου Γέροντος Ἱερωνύμου τοῦ ἐν Αἰγίνῃ περί τῆς σωτηρίας καί περί τοῦ     ἐκκλησισαστικοῦ-παλαιοῦ ἡμερολογίου.
    β.Ὁ παπα-Μόδεστος στήν Κερασιά τοῦ Ἁγίου Ὄρους.
   Ὁ αἱρετικὸς χωρίζεται ἀπὸ  τὴν Ἐκκλησία λόγῳ τῆς αἱρέσεώς του καὶ συνεπῶς     εἶναι αὐτοκατάκριτος.
    Πῶς ἔγιναν δεκτοί οἱ Εἰκονομάχοι στήν Ζ΄ Οἰκουμενικήν Σύνοδον;
    Πνευματικές διδαχές τῶν Ἁγίων τῆς Ὀρθοδοξίας μας.
    Ἡ ἐπιστροφή τῶν Ἑβραίων στήν Πίστη πρό τῆς συντελείας. Ἡ καλλιέλαιος καί ἡ ἀγριέλαιος.
    Ἡ Ἡμερομηνία τοῦ Πάσχα.


Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader

Χειμῶνας 2012

Προσευχή! Ἡ εἴσοδος τοῦ ἀνθρώπου στό ἀενάως γίγνεσθαι τοῦ Οὐρανοῦ!
Ἁγιοπατερικές διηγήσεις καί ἱστορίες.
Ὁ παπα-Μόδεστος στήν Κερασιά τοῦ     Ἁγίου Ὄρους καί ἠ ἀληθινή προσευχή.
Πῶς ἔγιναν δεκτοί οἱ ἐκτός Ἐκκλησίας     μετανοοῦντες καί ἀναθεματίζοντες τήν αἵρεση     αἱρετικοί Εἰκονομάχοι στήν Ζ΄     Οἰκουμενικήν Σύνοδον;
Ἡ ἐπιστροφή τῶν Ἑβραίων στήν Πίστη πρό τῆς συντελείας.
Πνευματικές διδαχές τῶν Ἁγίων τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Ἐμπειρίες καί γεγονότα ἀπό τήν καθημερινή μας ζωή ἐν Χριστῷ.
Ἐπιστολές καί ἀλληλογραφία.
Ἡ θέωση ὡς σκοπός τοῦ ἀνθρώπου μέσα ἀπό τά μυστήρια τῆς Μίας, Ἁγίας Καθολικῆς καί Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, κατά τόν Ἅγιο Γρηγόριο τόν Παλαμᾶ.
Ὁμιλία εἰς τὸν Εὐαγγελισμὸν τῆς Θεοτόκου τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.
Οἱ γυναῖκες στήν Ἐκκλησιαστική διακονία:"Καὶ ἰδοὺ Μαριὰμ λεπρῶσα ὡσεὶ χιών".
Γυναῖκα καὶ Ψαλτική. Παράλληλη μαρτυρία Ἁγίου Κυρίλλου Ἱεροσολύμων

Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader

Καλοκαίρι 2012
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader

Φθινόπωρο 2012
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader

Ἄνοιξη 2013

Εἴ τις μὴ ἀναθεματίζει Ἄρειον, Εὐνόμιον, Μακεδόνιον, Ἀπολινάριον, Νεστόριον, Εὐτυχέα, καὶ Ὠριγένην, μετὰ τῶν ἀσεβῶν αὐτῶν συγγραμμάτων, καὶ τοὺς ἄλλους πάντας αἱρετικούς, τοὺς κατακριθέντας καὶ ἀναθεματισθέντας ὑπὸ τῆς ἁγίας καθολικῆς καὶ ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας καὶ τῶν προειρημένων ἁγίων τεσσάρων συνόδων, καὶ τοὺς τὰ ὅμοια τῶν προειρημένων αἱρετικῶν φρονήσαντας ἢ φρονοῦντας καὶ μέχρι τέλους τῇ οἰκείᾳ ἀσεβείᾳ ἐμμείναντας,
ὁ τοιοῦτος ἀνάθεμα ἔστω…1

Περιεχόμενα:
Προσευχή!
Ἡ εἴσοδος τοῦ ἀνθρώπου στό ἀενάως γίγνεσθαι τοῦ Οὐρανοῦ!
Ἁγιοπατερικές διηγήσεις καί ἱστορίες.

 • Ὁ παπα-Μόδεστος στήν Κερασιά τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί ἠ ἀληθινή προσευχή.

 • Ἡ ἐπιστροφή τῶν Ἑβραίων στήν Πίστη πρό τῆς συντελείας.

 • Πνευματικές διδαχές τῶν Ἁγίων τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Ἐμπειρίες καί γεγονότα ἀπό τήν καθημερινή μας ζωή ἐν Χριστῷ. Ὁ παπα-Ἀδριανός.

 • Ἐπιστολές καί ἀλληλογραφία.

 • Ἡ αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

 • Ὁ ἐκ τῆς κοινωνίας μέ τούς αἱρετικούς θανάσιμος μολυσμός ὅλων, τῶν ἱερέων, τῶν διακόνων, τῶν μοναχῶν καί τῶν λαϊκῶν.

Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader

Καλοκαίρι 2013

 • Χριστός: ἡ ἐλπίδα τοῦ σύγχρονου κουρασμένου κι ἀπελπισμένου ἀνθρώπου

 • Προσευχή! Ἡ εἴσοδος τοῦ ἀνθρώπου στό ἀενάως γίγνεσθαι τοῦ Οὐρανοῦ!

 • Ἁγιοπατερικές διηγήσεις καί ἱστορίες.

 • Ὁ παπα-Μόδεστος στήν Κερασιά τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί ἠ ἀληθινή προσευχή.

 • Ἡ ἐπιστροφή τῶν Ἑβραίων στήν Πίστη πρό τῆς συντελείας.

 • Πνευματικές διδαχές τῶν Ἁγίων τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Ἐμπειρίες καί γεγονότα ἀπό τήν καθημερινή μας ζωή ἐν Χριστῷ. Ὁ παπα-Ἀδριανός.

 • Ἐπιστολές καί ἀλληλογραφία.

 • Ἀντιοικουμενιστικά.

 • Ὁ ἐκ τῆς κοινωνίας μέ τούς αἱρετικούς θανάσιμος μολυσμός ὅλων, τῶν ἱερέων, τῶν διακόνων, τῶν μοναχῶν καί τῶν λαϊκῶν.

Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader
ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΤΕΥΧΗ ΠΟΥ ΕΥΡΕΘΗΣΑΝ
1 ΠΑΤΕΡΙΚΟΣ ΑΝΤΙΛΟΓΟΣ

(Στὸ ἄρθρο τοῦ κ. Κων. Λιβανοῦ, στὸν " Ὀρθόδοξο Τύπο", 12.09.03 καὶ 19.09.03)
Ὑπὸ π. Νικολάου Δημαρᾶ, Δρος Ν.)
"Βαδίζοντες τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμόν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα, μὴ τὸν αισθητόν ἀλλὰ τὸν νοητόν. Οἷον, ἐὰν ὁ Ἐπίσκοπος ἤ ὁ Πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἐστὶν ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἡ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός." Ἁγίου Μεγάλου Ἀθανασίου, ΡG 35, 22 "
Αγίου Μεγάλου Αθανασίου, Ρg 35, 22
"Καθολικήν Εκκλησίαν την όρθήν και σωτήριον της εις αυτόν πίστεως όμολογίαν ... ο τον όλων είναι ο Θεός ἀπεφήνατο ."
Αγίου Μαξίμου τοῦ Όμολογητού, (Ρ.G. 90, 132)
"Καθολικὴν Ἐκκλησίαν τὴν ὀρθὴν καὶ σωτήριόν τῆς εἰς αὐτὸν πίστεως ὁμολογίαν ... ὁ τὸν ὅλων εἶναι ὁ Θεὸς ἀπεφήνατο ."
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader
2 ΟΤΑΝ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ

(Ἀπάντηση β' στὴν Ἱερὰ Μονὴ Γρηγορίου
"Βαδίζοντες τὴν ἀπλανῆ καὶ ζωηφόρον ὁδόν, ὀφθαλμόν μὲν ἐκκόψωμεν σκανδαλίζοντα, μὴ τὸν αισθητόν ἀλλὰ τὸν νοητόν. Οἷον, ἐὰν ὁ Ἐπίσκοπος ἤ ὁ Πρεσβύτερος, οἱ ὄντες ὀφθαλμοὶ τῆς Ἐκκλησίας, κακῶς ἀναστρέφωνται καὶ σκανδαλίζωσι τὸν λαόν, χρὴ αὐτοὺς ἐκβάλλεσθαι. Συμφέρον γὰρ ἐστὶν ἄνευ αὐτῶν συναθροίζεσθαι εἰς εὐκτήριον οἶκον, ἡ μετ' αὐτῶν ἐμβληθῆναι, ὡς μετὰ Ἄννα καὶ Καϊάφα εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός."
Ἁγίου Μεγάλου Ἀθανασίου, (ΡG 35, 22)
"Καθολικὴν Ἐκκλησίαν τὴν ὀρθὴν καὶ σωτήριόν τῆς εἰς αὐτὸν πίστεως ὁμολογίαν ... ὁ τὸν ὅλων εἶναι ὁ Θεὸς ἀπεφήνατο ."
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader
3 ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ

(Συνέχεια τῆς ἡμετέρας ἀπαντήσεως πρὸς τὸν ἡγούμενον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου π. Γεώργιον Καψάνην. Ὑπό πατρός Νικολάου Δημαρᾶ Δρος Ν.)
Ἁγιορεῖτες πατέρες,
ἀποτειχισθῆτε ἀπὸ τὸν αἱρετικὸ καὶ Λατινόφρονα πατριάρχη σας Βαρθολομαῖο καὶ διακόψτε κοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικοὺς Φαναριῶτες, γιατί σᾶς ἐμπαίζουν!
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader
4 ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ

Ὁ ἅγιος μέγας Κύριλλος, Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας, Οἰκουμενικὸς Διδάσκαλος καὶ πρόεδρος τῆς Γ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου προέτρεπε τοὺς κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, νὰ ἀπέχουν τῆς κοινωνίας τοῦ αἱρετικοῦ Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Νεστορίου, ἂν καὶ δὲν εἶχε συνέλθει ἀκόμη σύνοδος πρὸς καταδίκην του. Οἱ πιστοὶ βεβαίως τῆς Κωνσταντινουπόλεως εἶχαν ἤδη διακόψει τὴν κοινωνία τους μὲ τὸν κακόδοξο ἐπίσκοπό τους, πρὶν ἀκόμη λάβουν τὴν ἔγγραφη προτροπὴ τοῦ Ἁγιωτάτου Πατρός.
Τὸ ἴδιο ἔκανε καὶ ὁ Ἅγιος Ὑπάτιος ἀμέσως μόλις πληροφορήθηκε τὴν κακοδοξία   τοῦ   Νεστορίου,   διέκοψε τήν κοινωνία πρός αὐτόν καί τούς κοινωνοῦντας μέ αὐτόν...

Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader
5 ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΟΚΟΥΝΤΑΣ ΕΙΝΑΙ "ΠΝΕΥΜΑΤΟΦΟΡΟΥΣ ΘΕΟΛΟΓΟΥΣ"

Ἀγαπητὲ μοι ἀδελφὲ Πέτρε,
ἐπειδὴ τὸ κείμενό Σου πρὸς τὸν π. Σπυρίδωνα ἐκφράζει ὅλους ἐμᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους, ἐπίτρεψέ μου νὰ τὸ δημοσιεύσω πρὸς ἔλεγχο τῶν δοκούντων εἶναι ... "σώφρονας καὶ πνευματοφόρους θεολόγους" καὶ γι' αὐτὸ παραμένοντας... ἀκόμη σὲ κοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστές.
(Ὁ ἀδελφὸς Πέτρος Κουτσοῦκος εἶναι καθηγητὴς τῶν χημικῶν μηχανικῶν τοῦ Πολυτεχνείου καὶ πρόεδρος τοῦ Ἐπιστημονικοῦ Πάρκου Πατρών).
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader
6

Η ΠΛΑΝΗ ΠΕΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ  ΚΟΛΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟΝ

 γ. Ἡ θέα τοῦ Θεοῦ ὡς Παράδεισος ἤ ὡς αἰώνια Κόλαση

Κάθε Ὀρθόδοξος πιστός θά δεῖ ἐν Χριστῷ τήν δόξαν τοῦ Θεοῦ καί θά φθάσει στόν βαθμό ἐκεῖνο τῆς τελειώσεως τόν ὁποῖον ἔχει ἐπιλέξει καί γιά τόν ὁποῖον ἔχει ἐργασθεῖ.

Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader
7
ΟΙ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (Α')

Περὶ τῆς ὑποχρεώσεως διακοπῆς τοῦ μνημόσυνου καὶ τῆς κοινωνίας τοῦ αἱρετικὰ διδάσκοντος ἐπισκόπου, πρεσβυτέρου καὶ Γέροντος κατὰ τὸν ΙΕ' τῆς ΑΒ' Συνόδου
- Γιατί π. Κωνσταντῖνε καὶ π. Σπυρίδων διαστρέφετε τὴν ἀλήθειαν τῆς Ὀρθοδοξίας ἀκολουθοῦντες μετὰ τοῦ κ. Χριστοδούλου τὴν διαστρεβλωτική διδασκαλίαν τοῦ Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου;
-Ἔχει δίκαιο ὁ π. Κωνσταντῖνος εἶπε ταραγμένος ὁ π. Σπυρίδων. Ὁ Κανόνας εἶναι δυνητικὸς καὶ νὰ πάψουν οἱ καινοφανεῖς ἑρμηνεῖες.
- Πουθενὰ δὲν βλέπω τὴν ὑποχρεωτικὴν φύσιν τοῦ ΙΕ' Ἵερου Κανόνος τῆς ΑΒ' Συνόδου ἐτόνησε καὶ ὁ π. Νεκτάριος. Ὁ Κανόνας εἶναι δυνητικὸς καὶ ὄχι ὑποχρεωτικός.
- Δὲν ἀξιοῖ ὁ Κανόνας, συνέχισε ὁ π. Σπυρίδων, ἀπαραιτήτως παρὰ τῶν κληρικῶν νὰ παύσουν τὸ μνημόσυνο τοῦ αἱρετικὰ διδάσκοντος ἐπισκόπου πρὸ τῆς καταδίκης αὐτοῦ, ἀλλά ἁπλῶς παρέχει σ᾿ αὐτοὺς τὴν δυνατότητα…
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader
8 ΠΑΣΧΑ ΚΥΡΙΟΥ ΠΑΣΧΑ! ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

Μετὰ τὸ μεσονύκτιον τοῦ Σαββάτου πρὸς τὴν Κυριακήν, ἦλθαν Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία, δηλαδὴ ἡ Θεοτόκος, πρὸς τὸν Τάφον, λέγει ἡ Γραφή. (Ματθ. κη' 1,). Ἄλλην Μαρίαν τὴν Παναγίαν μᾶς ὀνομάζει ὁ ἅγιος Εὐαγγελιστὴς Ματθαῖος, λέγει ἑρμηνεύοντας τὸ σχετικὸν χωρίον ὁ Ἅγιος Γρηγόριος Νύσσης. (ΡG 3. 46, 633)
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader
9 ΟΤΑΝ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΠΡΟΔΙΔΟΥΝ

Πρός τόν Θεόκλητον Διονυσιάτην ...
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader
10 ΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΚΟΔΟΞΙΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ

Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader
11 Ἄγιος Μάξιμος ὁ Ὀμολογητής

ἡ ἔνωση μὲ ἐπίσημες συμφωνίες ἀλλὰ καὶ στήν πράξη τῶν Νεοημερολογιτῶν μὲ τοὺς αἱρετικούς Μονοφυσίτες καὶ τοὺς Λατίνους.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2008
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader
12

Ἄνοιξη 2008

Γιατί ὁ Θεός δημιουργεῖ τούς ἀνθρώπους, ἀφοῦ γνωρίζει ὡς Παντογνώστης ὅτι θά παρακούσουν καί θά χάσουν τόν παράδεισο καί θά ὑποφέρουν ἀπό τίς συνέπειες τοῦ θανάτου πού ἐπέλεξαν;
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader
13
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader
14
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader
15
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader
16
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader


17 "ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ" ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΝ ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟΝ

Πρὸς τὸν κ. Δημήτριο Κόκορη Πλ. Σεφέρη 6 Τ.Κ. 17341  Ἅγιος Δημήτριος.

Τελευταία κυκλοφόρησε ἕνα βιβλίο τοῦ κ. Δ. Κόκορη μὲ τίτλο  " Ἡμερολόγιο Ἑορτολόγιο" μὲ τὸ ὁποῖο γίνεται προσπάθεια νὰ πληγεῖ ἡ Παράδοσις τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ νὰ χτυπηθοῦν οἱ Ὀρθόδοξοι (ὑπὸ τῶν Νεοημερολογιτῶν Παλαιοημερολογίτες ἀποκαλούμενοι), οἱ ἀποτελοῦντες τὸ λεῖμμα τῆς εὐσέβειας, παρουσιαζόμενοι ὡς σχισματικοί, ὡς ἐκτός ἐκκλησίας καὶ ὡς διαβεβλημένα καὶ ἀνήθικα στοιχεῖα.
Γράφει ὁ κ. Κόκορης:
Ὁ ἀδελφὸς Βασίλειος Σακκᾶς, γνωστὸς ἀπὸ τὶς ἀνασκευὲς τῶν διαστρεβλωτικῶν ἐπιχειρημάτων τοῦ Ἐπιφ. Θεοδωροπούλου στὸ πρόσφατο παρελθόν, ἀπήντησε καὶ πάλι μὲ μεγάλη ἐπιτυχία στὴν προσπάθεια διαστρεβλώσεως τῆς Ὀρθοδόξου ἀληθείας ἀπὸ τὸν κ. Κόκορη:
Εἶμαι ὅμως ὑποχρεωμένος, ἁπλῶς ἀπὸ τὴν σκοπιὰ τῆς Ἐκκλησίας μας, νὰ σᾶς ὑπενθυμήσω μερικὰ πράγματα. Ἐμεῖς διδαχθήκαμε νὰ σχολιάζουμε ὅσα ἀκούονται, λέγονται καὶ γράφονται ἀπὸ ὁποιονδήποτε "ἐπὶ καταστροφῇ τῶν ἀκουόντων", εἴτε πραγματικὰ εἴτε φανταστικά. Διδαχθήκαμε ἐπίσης ὅτι, ἐὰν ὁ καθένας μας ἔχει τὰ μάτια του στραμμένα στὰ δικά του ἁμαρτήματα, ὅπως ὀφείλει ὡς πραγματικὸς Ὀρθόδοξος Χριστιανός, ὕστερα δὲν ἔχει οὔτε μάτια, οὔτε καιρό, οὔτε ἱκανότητα, οὔτε διάθεσιν νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὰ ἁμαρτήματα τοῦ διπλανοῦ του. Μᾶς δίδαξαν νὰ ἐνοχλούμεθα ἀπὸ τὰ δικά μας ἁμαρτήματα καὶ ὄχι ἀπὸ τὰ ἁμαρτήματα τοῦ γείτονα.
Θὰ ἤθελα λοιπὸν νὰ σᾶς ρωτοῦσα χωρὶς ἀδιακρισία, διαβάσατε ποτὲ τὴν προσευχὴ τοῦ Ἀποδείπνου πρὸς τὴν Παναγία Μητέρα μας: "Ἄσπιλε, ἀμόλυντε"; Διαβάσατε ποτὲ τὴν Ἀκολουθία τῆς Θείας Μεταλήψεως; Καὶ ἐὰν ναί, ποιὰ εἶναι ἡ ἀντίδρασίς σας ὅταν φθάνετε π.χ. ἐκεῖ ποὺ λέει: "ἥμαρτον ὑπὲρ τὴν πόρνην" καὶ "μηδὲ ἐμοῦ βδελύξει … τὸ   ρυπαρώτερον ἐκείνης στόμα καὶ ἐναγέστερον"; Εἶναι, τάχα, ἄραγε τυπωμένο καὶ στὸν δικό σας Συνέκδημο αὐτὸ ποὺ λέει: "Πιστεύω Κύριε καὶ ὁμολογῶ, ὅτι Σὺ εἰ ἀληθῶς ὁ Χριστὸς ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ὁ ἐλθῶν εἰς τὸν κόσμον ἁμαρτωλοὺς σῶσαι, ὧν πρῶτος εἰμὶ ἔγω"; Καὶ ἐὰν διαβάζετε τὰ ἴδια γράμματα μ᾿ ἐμᾶς τοὺς ἁμαρτωλούς, ἐπιτρέψτε μου νὰ σᾶς ἐρωτήσω: Αὐτὰ ἄραγε τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον τὰ ἔγραψε μόνον γιά μᾶς; Ἐσᾶς δὲν σᾶς ἀφοροῦν; Τί αἰσθάνεσθε ὅταν διαβάζετε τοὺς φρικτοὺς αὐτοὺς λόγους; Εἶναι ἄραγε λόγια ποῦ σᾶς καλύπτουν; Σᾶς ἐκφράζουν; Τὰ υἱοθετεῖτε; Ἡ μόλις φτάνετε ἐκεῖ τὰ πηδᾶτε λέγοντας: Αὐτὰ εἶναι θρησκευτικὴ φιλολογία καὶ ποιητικὴ ἔξαρση, ἡ αὐτὰ ἁπλῶς ἀφοροῦν τους …
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader
18 1. Ποιὸ εἶναι τὸ γνώρισμα τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας; Τί εἶναι ἡ Ἀποστολικὴ διαδοχή;
2. Εὐσταθοῦν οἱ κατηγορίες τῶν Νεοημερολογιτῶν γιὰ τὴν ἀντικανονικότητα τῶν χειροτονιῶν ὑπὸ δύο Ἐπισκόπων;
3. Τί συμβαίνει μὲ τὸ ὑπερόριον τῶν χειροτονιῶν μας;

    Στὴν Μία, Ἁγία, Καθολικὴ Ἀποστολική καὶ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἡ Πίστις καὶ ἡ Παράδοσις δὲν μεταβάλλονται. Μένουν ἀναλλοίωτα μέσα στὸ χρόνο.
Ὅσον ἀφορᾶ τὸ ἀναλλοίωτό τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως θὰ πρέπει νὰ τονίσουμε γιὰ πολλοστὴ φορὰ ὅτι Παράδοσις εἶναι ἡ ἐξουσία νὰ διδάσκει κανείς, νὰ ὁμολογεῖ, νὰ δίνει μαρτυρία καὶ νὰ κηρύσσει στηριζόμενος στὸ βάθος τῆς ἐμπειρίας τῆς Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία παραμένει πάντα ἡ ἴδια καὶ ἀναλλοίωτη.
    Καὶ αὐτὴ ἡ ἐξουσία τοῦ διδάσκειν περιλαμβάνεται στὴν Ἀποστολικὴ Διαδοχὴ καὶ στηρίζεται σ᾿  αὐτήν. Ἡ Ἀποστολικότητα τῆς Ἐκκλησίας δὲν ἐξαντλεῖται στὸ ἀδιάσπατο τῆς ἁλυσίδας τῆς Ἱερατικῆς Διαδοχῆς ἀπὸ τοὺς Ἀποστόλους μέχρι σήμερα. Ἡ Ἀποστολικὴ Διαδοχὴ νοεῖται μόνον μέσα στὴν πιστότητα τῆς Ἀποστολικῆς Παραδόσεως, χωρὶς τὴν ὁποία δὲν ὑπάρχει κανονικὴ Διαδοχή, ἔστω καὶ ἂν ἡ ἁλυσίδα τῶν ἐπισκοπικῶν χειροθεσιῶν φτάνει μέχρι τοὺς Ἅγιους Ἀποστόλους.
    Ὅταν οἱ Νεοημερολογίτες Ἐπίσκοποι ἀκολουθοῦν δικούς τους δρόμους πρὸς τὸν Οἰκουμενισμό, τὴν αἵρεση καὶ τὴν καινοτομία, τότε δὲν ἐκφράζουν καὶ δὲν μαρτυροῦν τὴν Πίστη καὶ τὴν ἐμπειρία τῆς Ἐκκλησίας.
    Δὲν διατηροῦν πιστὰ τὴν Ἀποστολικὴ καὶ Πατερικὴ Παράδοση.
    Ἡ Ἱεραρχία τότε μόνον διδάσκει κατὰ ἕναν Καθολικὸ τρόπο, ὅταν ἀληθινὰ κρατεῖ καὶ συμπεριλαμβάνει τὴν Ἐκκλησία μέσα στὸν ἑαυτό της.
    Ἡ Ἀποστολικὴ Διαδοχὴ ἐκφράζεται καὶ νοεῖται μόνον μὲ τὴν πιστότητα στὴν Ἀποστολικὴ Παράδοση καὶ τὴν τήρηση τῆς Ἀποστολικῆς Παραδόσεως.
    Στὸ ἀδιαχώριστό της Ἀποστολικῆς Διαδοχῆς καὶ τῆς Ἀποστολικῆς Παραδόσεως βρίσκεται ἡ πληρότητα τῆς Πεντηκοστῆς.
    Καὶ ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι, οἱ ὑπὸ τῶν σχισματοαιρετικῶν Νεοημερολογιτῶν "Παλαιοημερολογίτες" ἐπονομαζόμενοι, ὅπως ὅλοι οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας, ἀγωνιζόμαστε νὰ κατέχουμε καὶ νὰ κρατᾶμε ἐκεῖνο τὸ ὁποῖο παντοῦ, πάντοτε καὶ ὑπὸ πάντων ἐπιστεύθη. Διότι ὄντως καὶ κυρίως αὐτὸ εἶναι τὸ γνώρισμα τῆς Καθολικότητος τῆς Μίας, Ἁγίας, Καθολικῆς, Ἀποστολικῆς καὶ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τὸ νὰ στοιχιζόματε ἀκολουθοῦντες στὴν Ζωή, στὴν Ὁμολογία καὶ στὴν Πίστη, τὸ σύνολον τῶν Ἁγίων Πατέρων, τὴν Θριαμβεύουσαν Ἐκκλησίαν, τὸ μυστικὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ καὶ ὅσους ἀπὸ τὴν στρατευομένην Ἐκκλησίαν στοιχίζονται μὲ Ἐκείνην.
    Παραμένουμε οἱ Ὀρθόδοξοι ἑνωμένοι μὲ τὸ σῶμα τῶν Μαρτύρων καὶ τῶν Ὁμολογητῶν, τῶν Ὁσίων καὶ τῶν Δικαίων ποὺ πάντοτε καὶ παντοῦ, …
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader

Ὀρθοδοξία καὶ Οἰκουμενισμὸς

(Σχόλια καὶ παρατηρήσεις στὶς ἀντιπατερικὲς θέσεις καὶ προτάσεις τοῦ ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου Ὅρους π. Γεωργίου Καψάνη).

    Ὁ π. Γεώργιος Καψάνης, ἡγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου τοῦ Ἁγίου Ὅρους, ἀφοῦ παραθέτει μὲ ἐνθουσιασμὸ καὶ μὲ ὑπερηφάνεια τμήματα τῶν κειμένων ἀπὸ τὸ Συνοδικόν της Ὀρθοδοξίας μας, ποὺ διαβάζουμε οἱ Ὀρθόδοξοι τὴν Κυριακήν της Ὀρθοδοξίας, δὲν ἀκολουθεῖ μὲ συνέπειαν τὴν γραμμὴν τῶν Ἁγίων Πατέρων, τοὺς ὁποίους ἐγκωμιάζουν τὰ παρατιθέμενα κείμενα.
    Θέλει μὲν νὰ συγκατελέγεται μετὰ τῶν Ὀρθοδόξων, γιατί θέλγεται ἀπὸ τὴν δόξαν τῆς Μίας Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ὅμως χαράττει ἄλλην ὁδὸν ἀπὸ ἐκείνην τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ διαστρέφει τὴν κρυστάλλινη διδασκαλία τους.     Διαπιστώνει μὲ θλίψιν ὅτι οἱ ποιμένες ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι Νεοημερολογίτες-Οἴκουμενιστες, αἱρετικοί, καὶ ἄρα λυκοποιμένες, ἄλλα πὰρ ὅλα αὐτὰ προτρέπει ….
 ………

    Διαπιστώνει καὶ ὁ π. Γεώργιος: "Ἀλλὰ αὐτὴ ἡ φιλτάτη Ὀρθοδοξία μας καὶ σήμερα κινδυνεύει. Προσπαθοῦν κάποιοι νὰ νοθεύσουν τὸ δυνατὸ κρασί της, νὰ ἀμβλύνουν τὰ δόγματα, τὶς παραδόσεις της, τὸ ἦθος της, γιὰ νὰ μπορεῖ νὰ συνυπάρχει μὲ τὰ ἄλλα "δόγματα".

    Ἐμεῖς ρωτᾶμε τὸν π. Γεώργιο:
    -Μόνον προσπάθεια γίνεται νὰ νοθευθεῖ τὸ δυνατὸ κρασὶ τῆς Ὀρθοδοξίας ἐδῶ καὶ πολλὲς δεκαετίες μετὰ τὴν ἐπάρατη ἀλλαγὴ τοῦ Ἑορτολογίου τῆς Ἐκκλησίας μας; Ἤ μήπως τὰ πάντα μολύνθηκαν ἀπὸ τὴν θανατηφόρο αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ οἱ ἱερεῖς σας καὶ τὰ θυσιαστήρια σας καὶ οἱ ναοί σας, καὶ μολύνετε καὶ τοὺς ἀνυποψίαστους πιστούς σας πού φροντίζετε νὰ τοὺς κρατᾶτε σὲ ὕπνον θανάτου μὲ τὶς ὕπουλες τακτικές σας;
    - Ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ οἱ κάποιοι γιὰ τοὺς ὁποίους μιλᾶτε; Μήπως κάποιοι ἄσημοι καὶ ἄγνωστοι λαϊκοὶ ποὺ δὲν ἐπηρεάζουν καὶ δὲν καθορίζουν τὰ τῆς "ἐκκλησίας" σας, ἡ μήπως πρόκειται γιὰ τοὺς ἴδιους τους πατριάρχες καὶ τοὺς ἐπισκόπους σας;
    - Μήπως,  π.   Γεώργιε,  δὲν  εἶναι  ὁ  ἴδιος  ὁ "πατριάρχης" σας κ. Βαρθολομαῖος Ἀρχοντώνης, ποὺ συνιερουργεῖ μὲ τὸν Πάπα, μὲ τὶς προτεστάντριες ἱέρειες καὶ τοὺς Ἀγγλικανούς; Δὲν εἶναι ὁ ἴδιος ποὺ προτείνει τὴν ἀναθεώρησιν τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ σύνταξιν νέων μὲ τὴν βοήθειαν τῆς "παπικῆς ἐκκλησίας";
(βλ. κατωτέρω τὸ κείμενον τοῦ Β. Σακκά).
    - Μήπως δὲν εἶναι ὁ Γρηγόριος τῆς Μ. Βεττανίας καὶ ὁ Στυλιανὸς τῆς Αὐστραλίας ποὺ συμπροσεύχονται καὶ συνευρίσκονται τακτικὰ σὲ λατρευτικὲς συναθροίσεις μὲ Μωαμεθανούς καὶ Βουδιστές, Προτεστάντες καὶ Παπικούς, πάστορες καὶ παστορίνες;
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader

Ἡ σκοπούμενη ἀλλαγὴ τοῦ Πασχαλίου
Ποῖοι εἶναι σχισματικοί;
Ποῖοι εἶναι ἐντὸς καὶ ποῖοι ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας;

    Ἐμπαίζονται ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστὲς τοῦ Φαναρίου οἱ Νεοημερολογίτες, ὅταν τολμήσουν νὰ ὑψώσουν κάποια ἀσθενικὴ φωνὴ διαμαρτυρίας γιὰ τὴν μεγάλη προδοσία τῆς Πίστεως. Πρωτοπόροι στὴν προδοσία εἶναι οἱ περὶ τὸν Λατινόφρονα π. Βαρθολομαῖο "ἀρχιερεῖς". Ὄχι μόνον ἐμπαίζουν τοὺς Νεοημερολογίτες ἄλλα καὶ τοὺς ἐπιβάλλουν καὶ "ἐπιτίμια" (!!!), γιατί τόλμησαν νὰ διαμαρτυρηθοῦν γιὰ τὸ ἰσοπέδωμα τῶν πάντων:
τὴν σκοπούμενη ἀλλαγὴ τοῦ ἑορτασμοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πάσχα, τὴν συνιερουργία μὲ τὸν πάπα, τὶς ἀντορθόδοξες δηλώσεις τῶν αἱρετικῶν "πατριαρχῶν" καὶ τὶς καθημερινὲς πλέον συνιερουργίες καὶ συμπροσευχὲς τῶν "πατριαρχικῶν" μετὰ τῶν Λατίνων καὶ τῶν Προτεσταντῶν.
Ἐξανίστανται, λοιπὸν, οἱ Νεοημερολογίτες, ὅταν βλέπουν ὅτι ἐμπαίζονται ἀπό τους Οἰκουμενιστες, τοὺς ὁποίους παρὰ τὴν ἀντίθετη καὶ ὁμόφωνη Πατερικὴ Διδασκαλία μνημονεύουν, καὶ μὲ τοὺς ὁποίους κοινωνοῦν.
Σχετικὰ μὲ τὴν σκοπούμενη ἀλλαγὴ τοῦ ἑορτασμοῦ τοῦ Πάσχα, γράφει, ἐμπαίζοντας τοὺς Νεοημερολογίτες, ὁ ἀρχιγραμματεὺς τοῦ Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως Μελίτων:
Καλά, μᾶς κοροίδευετε; ρωτᾶνε, καὶ μὲ τὸ δίκαιό τους, οἱ Νεοημερολογίτες.
Τότε τί νόημα ἔχει ἡ ἐγκύκλιος 150/26.5.95 γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ Πασχαλίου ποῦ ἀπευθύνεται σὲ ὅλους τους "Μητροπολίτες" τοῦ "Οἰκουμενικοῦ Θρόνου";
Καὶ γιατί προσπαθεῖτε μὲ τὴν ἐγκύκλιό σας νὰ διερευνήσετε τὶς ἀντιδράσεις ποὺ θὰ ὑπάρξουν ἀπὸ τοὺς "Παλαιοημερολογίτες", τοὺς "Παραδοσιοκαπήλους" καὶ τοὺς "ἀντιοικουμενιστές", ἒφ᾿ ὅσον δὲν πρόκειται νὰ ἀλλάξετε τὸ Πασχάλιο;
Τί νόημα ἔχει ἡ ἔμμονή σας στὸ νὰ ἔρχεσθε καὶ νὰ ἐπανέρχεσθε στὸ ἴδιο θέμα στὰ συνέδρια τῆς ματαιότητος καὶ τῆς προδοσίας τοῦ Κέντρου τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου στὸ Σαμπεζὺ τῆς Γενεύης, στὴν Ἐλβετία, ἂν ποτὲ δὲν κάνατε σκέψι γιὰ τὴν ἀλλαγὴ τοῦ Πασχαλίου;
Εἶναι γνωστὸ ὅτι ἡ ὀρθόδοξη "ἐκκλησία" τῆς Φινλανδίας γιορτάζει τὸ Πάσχα μὲ τοὺς Φράγγους κατὰ παράβασιν τῶν ὅσων θέσπισε ἡ Α΄  Ἁγία Οἰκουμενικὴ Σύνοδος καὶ ἐπεκύρωσαν ὅλες οἱ μετέπειτα Οἰκουμενικὲς Σύνοδοι καὶ ἡ ἑνιαία Παράδοσις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Πῶς τὸ ἀνέχεσθε καὶ τί σημαίνει αὐτό; Τί ἄλλο   μπορεῖ  νὰ   σημαίνη   ἐκτὸς  ἀπὸ …
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader

Σᾶς ὑπενθυμίζω καὶ τὸ τοῦ Θεοῦ: "Ἱερεῖς ἠθέτουν νόμον μου, καὶ ἐβεβήλουν τὰ ἅγιά μου." "Πῶς; ὅτι βεβήλοις καὶ ὁσίοις οὐ διέστελλον, ἀλλ᾿  ἦν αὐτοῖς ἅπαντα κοινά... Ἀλλ᾿ ὡς οἰκονομίαν τοῦτο ποιήσωμεν; καὶ πῶς δεχθήσεται οἰκονομίαν τὰ θεία βεβηλοῦσαν κατὰ τὸν τοῦ Θεοῦ εἰρημένον λόγον καὶ ἐκ τῶν θείων ἀποθοῦσαν τὸ τοῦ Θεοῦ Πνεῦμα- καὶ τῆς ἐντεῦθεν ἀφέσεως τῶν ἁμαρτιῶν, καὶ τῆς υἱοθεσίας τοὺς πιστοὺς ἀμέτοχους ποιοῦσα- καὶ τί ἂν εἴη ταύτης τῆς οἰκονομίας ζημιωδέστερον;...
(Ἐκ τῆς ἐπιστολῆς τῶν ἁγιορειτῶν Πατέρων πρὸς τὸν Αὐτοκράτορα Μιχαὴλ τὸν Παλαιολόγον).
Ἐπίσης Σᾶς ὑπενθυμίζω ἀπὸ τὰ πρακτικὰ τῶν Ἁγίων Συνόδων τὴν Ὀρθόδοξον στάσιν τῶν Ἁγίων Πατέρων:
"Γνοὺς δὲ ὁ Ὑπάτιος ὅτι παρ᾿ ὁ δεῖ ἐφρόνησεν ὁ Νεστόριος, εὐθέως περιεῖλεν ἐν τῷ ἀποστολείω τὸ ὄνομα αὐτοῦ, τοῦ μὴ ἀναφέρεσθαι ἐν τῇ προσφορᾷ ... " λέγων: "ἔγω γὰρ πάντα προεθέμην παθεῖν καὶ οὕτω τοῦτο ἐποίησα..."
"Τοῖς δὲ ἀποστατήσασιν, ἡ ἀφισταμένοις Ἐπισκόποις, μηδόλως ὑποκεῖσθαι κατὰ μηδένα τρόπον."
(3ος Κανὼν τῆς Γ Οἰκουμενικῆς Συνόδου).
 Ἐπίσης "μήτε μὴν ὡς διδασκάλῳ προσέχοντες, εἰ μένει λύκος ἀντὶ ποιμένος. Τοῖς ... δία τὴν ὀρθήν πίστιν κεχωρισμένοις ἡ καθαιρεθεῖσι παρ᾿ αὐτοῦ, κοινωνοῦμεν ἡμεῖς..."
(Κυρίλλου, Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας, πρὸς τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαὸν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, πρὸ τὴ  Γ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου).
Οἱ   ἀποχωριζόμενοι   ἀπὸ  τοὺς Οἰκουμενιστάς δὲν προκαλοῦν σχίσμα στὴν  Ἐκκλησία, ἀλλὰ ὅλως ἀντιθέτως ἐλευθερώνουν τὴν Ἐκκλησίαν ἀπὸ τὸ σχίσμα καὶ τὴν αἵρεσιν τῶν ψευδεπισκόπων τους
(15ος Κανὼν τῆς ΑΒ' Συνόδου καὶ ΛΑ' τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων, ΙΗ' τῆς Δ' Οἰκουμενικῆς Συνόδου, ΙΓ καὶ ΙΔ' τῆς ΑΒ Συνόδου).
Οἱ Ὀρθόδοξοι ὀφείλουν νὰ χωρισθοῦν ἀπὸ τοὺς Οἰκουμενιστας κανονικῶς, διότι ἡ κοινωνία μὲ τὴν αἵρεσιν μολυσμὸν ἔχει ἐκ μόνου τοῦ ἀναφέρειν αὐτούς, (τοὺς αἱρετικοὺς Οἰκουμενιστάς), ἔστω καὶ ἂν εἶναι ὀρθόδοξος ὁ ἀναφέρων, κατὰ τὸν Ἅγιον Θεόδωρον τὸν Στουδίτην (Ρ.G. 99, 1669).
"Φυλάξατε ἑαυτάς τῆς ψυχοφθόρου αἱρέσεως, τῆς ὁποίας ἡ κοινωνία εἶναι ἀλλοτρίωσις Χριστοῦ"
(Ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου, ὅ.π. σελ. 1216).

Ὅμως ὁ Ἐπιφάνιος ὁ Θεοδωρόπουλος, τὸν ὅποιον ἀκολουθεῖτε, λέγει ὅτι δὲν ἔχει μολυσμὸν ἡ μνημόνευσις τοῦ ὀνόματος τῶν αἱρετικῶν ἐπισκόπων. Ἀντιπατερικὸς, λοιπὸν, ὁ ἰσχυρισμὸς τοῦ Θεοδωροπούλου, ὁ ὁποῖος παραπλάνησε τὸν λαὸν τοῦ Θεοῦ καὶ τὸν ὁδήγησε, καὶ τὸν ὁδηγεῖ καὶ σήμερα, μέσω ὑμῶν εἰς τὸν συνεκκλησιασμὸν καὶ τὴν συμπροσευχὴν μετὰ τῶν παναιρετικῶν ψευδεπισκόπων καὶ εἰς τὴν ἀνεπίτρεπτον ἐκκλησιαστικὴν ἐπικοινωνίαν...
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader

Σας υπενθυμίζω και το του Θεού: "Ιερείς ήθέτουν νόμον μου, και έβεβήλουν τα άγια μου." "Πως; ότι βεβήλοις και όσίοις ου διέστελλον, άλλ'  ην αυτοίς άπαντα κοινά... Αλλ' ως οίκονομίαν τούτο ποιήσωμεν; και πως δεχθήσεται οίκονομίαν τα θεία βεβηλούσαν κατά τον του Θεού είρημένον λόγον και εκ των θείων άποθούσαν το του Θεού Πνεύμα- και της εντεύθεν αφέσεως των αμαρτιών, και της υιοθεσίας τους πιστούς αμέτοχους ποιούσα- και τι αν είη ταύτης της οικονομίας ζημιωδέστερον;...

(εκ της επιστολής των αγιορειτών Πατέρων προς τον Αυτοκράτορα Μιχαήλ τον Παλαιολόγον).

Επίσης Σας υπενθυμίζω άπό τα πρακτικά των Αγίων Συνόδων την Ορθόδοξον στάσιν των Αγίων Πατέρων: Γνους δε ο Ύπάτιος ότι παρ' ο δει εφρόνησεν ο Νεστόριος, ευθέως περιείλεν εν τω αποστολείω το όνομα αυτού, του μη αναφέρεσθαι εν τη προσφορά ... " λέγων: "έγώ γαρ πάντα προεθέμην παθείν και ούτω τούτο εποίησα..."

ΟΙ    αποχωριζόμενοι    από   τους οικουμενιστάς δεν προκαλούν σχίσμα στην   Εκκλησία, αλλά όλως αντιθέτως ελευθερώνουν την Εκκλησίαν από το σχίσμα και την αίρεσιν των ψευδεπισκόπων τους ( 15ος Κανών της ΑΒ' Συνόδου και ΛΑ' των Αγίων Αποστόλων, ΙΗ' της Δ' Οικουμενικής Συνόδου, ΙΓ και ΙΔ' της ΑΒ Συνόδου).

Οι Ορθόδοξοι οφείλουν να χωρισθούν από τους οίκουμενιστάς κανονικώς, διότι η κοινωνία με την αίρεσιν μολυμόν έχει εκ μόνου του αναφέρειν αυτούς, (τους αιρετικούς οικουμενιστάς), έστω και αν είναι ορθόδοξος ο αναφερών, κατά τον Άγιον Θεόδωρον τον Στουδίτην (Ρ.G. 99, 1669).

Όμως ο Έπιφάνιος ο Θεοδωρόπουλος, τον όποιον ακολουθείτε, λέγει ότι δεν έχει μολυσμόν η μνημόνευσις του ονόματος των αιρετικών επισκόπων. Αντιπατερικός λοιπόν ο ισχυρισμός του Θεοδωροπούλου, ο όποιος παραπλάνησε τον λαόν του Θεού και τον οδήγησε και τον οδηγεί και σήμερα μέσω Υμών εις τον συνεκκλησιασμόν και την συμπροσευχήν μετά των παναιρετικών ψευδεπισκόπων και εις την ανεπίτρεπτον εκκλησιαστικήν επικοινωνίαν...

Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader

ΠΩΣ ΧΑΣΑΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ...

Μὲ πολλὴ πονηριὰ ὁ Διάβολος, ἐπειδὴ ἐφθόνησε τὸν ἄνθρωπο, γιὰ τὴν πολλὴν ἀπόλαυσιν καὶ εὐφροσύνην στὴν ὁποία ζοῦσε καὶ τὸν περιέρρεε ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ, χρησιμοποίησε τὴν ἀπάτη καὶ ξεγέλασε τὴν γυναῖκα. Καὶ ἡ γυναῖκα ἀπατηθεῖσα παρέβη τὴν ἐντολὴ (Α΄ Τιμοθ. 6, 14) καὶ διὰ τῆς γυναικὸς ἔγινε παραβάτης καὶ ὁ ἄνδρας. Αὐτὸ εἶναι τὸ κακὸν ἰδίωμα τοῦ Διαβόλου, ὁ φθόνος κατὰ τὸν Μέγαν Βασίλειον (ΒΕΠΕΣ, 56, 302). Ὁ Διάβολος ἐφθόνησε τὸν ἄνθρωπον, ὅταν εἶδεν ἀγγέλους παιδαγωγοὺς νὰ τὸν καθοδηγοῦν καὶ ὁ Θεὸς νὰ συνδιαλέγεται στὴν ἴδια γλώσσα μὲ τοὺς ἀνθρώπους, καὶ γενικὰ νὰ παιδαγωγεῖται μὲ κάθε τρόπον ὁ νήπιος παῖς τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ ὁμοιάση στὸν Δημιουργό του. (Ἁγίου Μ. Βασιλείου, ὅ. π. σελ. 301). Μὲ πανουργία ὁ πονηρὸς ἐξώθησε τοὺς πρωτοπλάστους στὴν ἁμαρτία καὶ στὸν θάνατο ἐπειδὴ τόν ἐφθόνησε (Ἁγίου Γρηγορίου Θεολόγου, Ρ.G, 36, 612 καὶ Σοφία Σολομῶντος, Β, 24).  Ἐπρόσεξεν ὁ ἀρχέκακος τὸ εὐάλωτο καὶ τὴν συμπάθεια τῆς γυναικείας φύσεως καὶ τὴν εὐκολίαν πρὸς τὴν ἀρετὴ τὴν μετέβαλε σὲ κακία. (Μ. Βασιλείου, Ρ.G 31, 1453).
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader

Η ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ

Ἐδίωξε τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν Παράδεισο ὁ Κύριος γιὰ νὰ τὸν παιδαγωγήσει καὶ νὰ τὸν σώσει αἰωνίως συντρίβοντας τὸν ἀνθρωποκτόνο Διάβολον, ὅπως λέγει ἡ Γραφή.
Ἔχθρα ἔθεσε ὁ Θεὸς ἀνάμεσα στὴν γυναῖκα καὶ στὸν ὄφιν (τὸν Διάβολον). Ὄφιν λέγει ἐδῶ τὸν δράκοντα, τὸν ὄφιν τὸν ἀρχαῖον, ὃς ἔστι ὁ Διάβολος καὶ ὁ Σατανᾶς, ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην ("Ἀποκ. κ΄ 2). Ὀνομάστηκε Σατανᾶς, γιατί ἀντίκειται στὸ ἀγαθό. Αὐτὸ σημαίνει στὰ Ἑβραϊκὰ τὸ ὄνομά του.
Μαζὶ μὲ τὴν πτῶσιν τοῦ Διαβόλου ἔπεσε μαζί του καὶ πλῆθος ἄπειρον τῶν ἀγγέλων ποὺ ἦταν ὑποταγμένοι σ᾿ αὐτόν. Αὐτοὶ ἦσαν τῆς ἰδίας φύσεως μὲ τοὺς ἀγαθοὺς ἀγγέλους, ἐξέκλιναν ὅμως πρὸς τὸ κακὸν μὲ τὴν θέλησίν τους. Ἀπὸ ἔπαρσιν καὶ ἐγωισμὸ ἐπαναστάτησε ὁ Σατανᾶς κατὰ τοῦ Θεοῦ, ποὺ τὸν δημιούργησε καὶ ἀποστάτησε ἀπὸ τὸ ἀγαθὸ καὶ θέλησε τὸ κακόν. (Ἁγίου Ἰωάννου Δαμάσκηνου, Ρ.G. 94, 876).
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader

ΗΛΙΑΣ Ο ΘΕΣΒΙΤΗΣ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ὁ Ἅγιος Νικόδημος ὁ  Ἁγιορείτης στὴν ἑρμηνεία του στὴν Α΄ Θεσσ. Κεφ. ε΄, στίχ. 3 καὶ σημείωσις 3, γράφει ὅτι: "... τῆς μὲν συντέλειας τοῦ κόσμου σημεῖον θέλει εἶναι ὁ Ἀντίχριστος καὶ ὁ Ἠλίας, οὐχὶ δὲ καὶ τῆς τοῦ Χριστοῦ Παρουσίας, διατὶ αὐτὴ θέλει γένει αἰφνίδια καὶ ἄδηλος:
Παρερμηνεύοντας τὰ λόγια του Ἁγίου Νικόδημου τοῦ Ἁγιορείτου μερικοὶ βγάζουν λανθασμένα συμπεράσματα, ὅτι τάχα μὲ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ καὶ τοῦ Ἀντιχρίστου δὲν θὰ γίνει καὶ ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου, γιατί αὐτὴ "θέλει γένει αἰφνίδια καὶ ἄδηλος" (δηλαδὴ ξαφνικὰ χωρὶς νὰ ξέρη κανεὶς πότε)…
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader

ΔΙΠΛΟΥΣ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ!

Διπλὸς ἦταν ὁ Παράδεισος λένε οἱ Θεοφόροι Πατέρες. Παράδεισος εὐφροσύνης ἐπιγείου ζωῆς καὶ οὐράνιας θεωρίας. Οἱ πρωτόπλαστοι ἦσαν ἀνώτεροι ἀπὸ ὅλα τὰ σωματικά. Οὔτε στέγη χρειάζονταν, οὔτε οἰκίαν, οὔτε ἐνδύματα, οὔτε τίποτε ἀπὸ αὐτά. Ζοῦσαν χωρὶς πόνο, χωρὶς θλίψι καὶ λύπη, ζοῦσαν μίαν κατάστασιν ἀγγελικήν. "Ὅπως οἱ ἄγγελοι, ἔτσι ζοῦσαν μέσα στὸν Παράδεισο, χωρὶς νὰ φλέγωνται ἀπὸ ἐπιθυμίες ἤ νὰ πολιορκοῦνται ἀπὸ ἄλλα πάθη καὶ χωρὶς νὰ ὑπόκεινται στὶς ἀνάγκες τῆς φύσεως, ἄλλα διόλου ἄφθαρτοι καὶ ἀθάνατοι, ὅπως ἐκτίσθησαν, ἔτσι καὶ διέμεναν. Ὁ πρωτόπλαστος, ὡς πρὸς τὸ σῶμα, ζοῦσε στὸν θειότατο καὶ ὑπερκαλῆ χῶρο τοῦ Παραδείσου. Ὡς πρὸς τὴν ψυχὴν, σὲ ὑπέρτερον καὶ περικαλέστερον τόπον ἔχοντας τὸν Θεὸν ἔνοικον καὶ Αὐτὸν εὐκλεὲς περιβόλαιον. Γιαὐτὸ οἱ πρωτόπλαστοι ἦσαν γυμνοὶ καὶ δὲν ντρέπονταν, διότι οὔτε καὶ ἐγνώριζαν ὅτι ἦσαν γυμνοί. Ἀλλάσ οὔτε καὶ ἤσαν ὄντως γυμνοί, διότι ἡ ἄνωθεν δόξα περισσότερο ἀπὸ κάθε ἱμάτιον τοὺς περιέσκεπε καὶ τοὺς κοσμοῦσε. (Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου, ΡG 53, 131 καὶ 53, 126).
Τόπος ἐξασκήσεως τῆς ἀρετῆς ἦταν μᾶλλον ὁ Παράδεισος τῆς Ἐδὲμ κατὰ τὸν Μέγαν Φώτιον. (Μ. Φωτίου, Ρ.G. 94, 924). Γι᾿ αὐτὸ καὶ νόμος δόθηκε καὶ ὑπῆρχαν ἐκεῖ παντοειδῆ φυτὰ ἀφράστου κάλλους καὶ ὀμορφιᾶς καὶ γλυκύτατοι καρποὶ καὶ ἀνάμεσα στὰ δένδρα καὶ τὰ φυτὰ ὑπῆρχε καὶ "τὸ ξύλον τοῦ εἰδέναι γνωστὸν καλοῦ καὶ κακοῦ", καὶ "τὸ ξύλον τῆς ζωῆς ἐν μέσῳ τοῦ παραδείσου". (Γέν. Β, 9). Καὶ ἔδωσε ἐντολὴ ὁ Θεὸς στὸν Ἀδὰμ λέγοντας: ἀπὸ κάθε φυτὸ τοῦ παραδείσου μπορεῖτε νὰ φάγετε, ἀπὸ δὲ τοῦ δένδρου ποὺ δίνει τὴν γνώση τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ πονηροῦ νὰ μὴ φάγετε…
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΣΟΦΙΑ

"Σὲ κάθε πρᾶγμα νόμιζε ὅτι ἔχεις ἀνάγκη ἀπὸ διδαχή, καὶ θέλεις εὑρεθῆ σοφὸς καθ᾿ ὅλην σου τὴν ζωήν. Μὴν παραδώσεις σὲ ἄλλον ἐκεῖνο τὸ ὅποιο ἐσὺ δὲν ἔμαθες ἐμπράκτως, γιὰ νὰ μὴ φανερωθεῖ τὸ ψεῦδος σου ἀπὸ τὴν σύγκριση τῆς πολιτείας σου (=τῆς ζωῆς σου) μὲ αὐτὰ ποὺ λὲς, μίλησε ὡς μαθητευόμενος καὶ ὄχι ὡς διδάσκαλος μετὰ αὐθεντίας, καὶ πάντοτε προλάμβανε καὶ κατάκρινε τὸν ἑαυτόν σου, ὑποδεικνύοντας στὸν ἄλλον ὅτι ὑπάρχεις κατώτερος αὐτοῦ καὶ μὲ αὐτὸν τὸν τρόπον νὰ δείξης στοὺς ἀκροατές σου τὴν τάξι τῆς ταπεινώσεως καὶ νὰ προτρέψεις αὐτοὺς νὰ ἀκούσουν τοὺς λόγους σου καὶ νὰ ἀκολουθήσουν τὸ παράδειγμά σου καὶ νὰ γίνεις τίμιος καὶ σεβαστὸς σ᾿ αὐτούς. Καὶ ἐὰν εἶναι δυνατὸν, μιλώντας γι᾿ αὐτὰ τὰ πράγματα, μίλησε μετὰ δακρύων, γιὰ νὰ ὠφελήσεις καὶ τὸν ἑαυτόν σου καὶ τοὺς ἀκροατές σου καὶ ἔτσι θὰ ἔχεις τὴν χάρη τοῦ Θεοῦ διαρκῆ. Συνήθιζε πάντοτε νὰ εὐλογεῖς μὲ τὸ στόμα σου καὶ ὄχι νὰ καταρᾶσαι, καὶ δὲν θέλεις κακολογηθεῖ ποτέ. Καθότι ἡ κατηγορία γεννάει ἄλλην κατηγορίαν καὶ ἡ εὐλογία ἄλλην εὐλογίαν." (Λόγος ΚΗ', Περὶ ἀγάπης Θεοῦ, Ἁγίου Ἰσαὰκ τοῦ Σύρου).
Χρειάζεται νὰ ἔχεις ἐγκαταστήσει τὸν Pdf Reader